Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina SPONSOREN 2018 Wat nieuwe leden zouden moeten wete Fundraising TWENTERAND ZINGT  STOLPERSTEINE DOUWE EGBERTS PUNTEN VOOR VOEDSELBANK Inzameling brillen,gehoorapparaten en mobieltjes VOORBLAD FLYER KERSTWANDELING INFORMATIE KERSTWANDELING Jaarprogramma 2018-2019 Kerstwandeling 2017 Startpagina 2017 

Fundraising

De Lionsclub Twenterand wil de gelden, bijeengebracht via de diverse acties w.o.de kerstwandeling en het wijnproject,besteden aan goede doelen,ten goede laten komen aan de gemeenschap en gemeenschappelijke belangen.Een belangrijke bron van inkomsten zijn de bijdragen van onze sponsoren.Deze bedrijven laten zien dat zij maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.Hiervoor hulde. Doelgroepen,welke in aanmerking komen voor een geldelijke e/o materiële bijdrage,zijn:* mensen met een verstandelijke beperking, die in een beschermde woonsituatie wonen. We kennen die woonvormen in Vriezenveen onder supervisie van Stichting Philadelphia en J.P. van de Bent Stichting en in den Ham van Stichting Baalderborg. *Vrijwilligers, in de gehele gemeente Twenterand,die zich belangeloos inzetten om de medemens een aangenamer leven proberen te bezorgen. We kunnen daarbij denken aan vrijwilligers van de Zonnebloem, vrijwilligers die in hun vrije tijd belangeloos mensen met een hhh verstandelijk beperking aktief bezig houden, vrijwilligers die ouderen bezig houden in verzorgingstehuizen etc. *Projecten, die worden uitgevoerd door vrijwilligers:- die bevorderen dat onze natuur en cultuur wordt behouden en kan worden bewonderd.- die de leefomgeving in onze dorpen verbeteren. Denk aan speeltuinen en speelveldjes.

Lions Club Twenterand

Home

Fundraising

Lions geeft € 4500,= aan Leendert Vriel.In haar vergadering van maandag 3 november heeft de Lionsclub Twenterand een cheque overhandigd van € 4500,= aan de stichting Leendert Vriel, dus aan de terminale thuiszorg in Twenterand. De basis van dit bedrag vormen de giften tijdens het evenement “Twenterand Zingt” op 13 september jongstleden, waarbij 25 koren op 4 locaties in het centrum van Vriezenveen acte de présence gaven. De Lionsclub zelf heeft gezorgd voor een aanvulling tot 4500,=. De voorzitter van Leendert Vriel, de heer Vieleers en regio-coördinator mevr. Kikkert namen de cheque in ontvangst. Daarbij lichtte de heer Vieleers toe dat het geld onder andere gebruikt zal worden voor de opleiding palliatieve zorg die de vrijwilligers van de stichting volgen voordat ze aan het bed van een patiënt verschijnen.Inmiddels is ook het vervolg van Twenterand Zingt bekend. Lions Twenterand zal het initiatief nemen tot een volgende uitvoering in 2016 in Vroomshoop. Een van de uitgangspunten van Twenterand Zingt is de verbindende factor tussen de woonkernen in Twenterand, doordat koren uit verschillende woonkernen samen zingen. Dat wordt ook bevorderd door voor de realisatie telkens een andere woonkern te kiezen.

INZAMELING DOUWE EGBERTS PUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK

GIFT VAN € 3200,= voor CliniClowns.De kerstwandeling die Lions Twenterand afgelopen kerst organiseerde heeft na aftrek van kosten netto 3200,= opgebracht. Dit bedrag is bijeengebracht door wandelaars en sponsoren. De opbrengst is bestemd voor de CliniClowns regio Twente.Ook in onze regio zijn vrijwillige clowns actief in ziekenhuizen en instellingen. Ze spelen er met de kinderen, waardoor die veel plezier beleven en even vergeten dat ze ziek zijn. Het eigen verhaal van elk kind is daarbij het vertrekpunt. CliniClowns ondersteunen kinderen ook in de periode dat ze buiten het ziekenhuis revalideren. Zo zijn er sport- en spelmiddagen voor LZK scholen (Langdurig Zieke Kinderen) , worden concertjes georganiseerd, is er het CliniClown circus, is er de theater beleving in het CliniClowns College, etc.In haar vergadering van maandag 7 maart heeft president Frits Jonker van Lions Twenterand een cheque met € 3200,= overhandigd aan mevrouw Majella van ’t Hul uit Hengelo, als vertegenwoordiger van de CliniClowns. Mevrouw van ’t Hul dankte de Lions namens de kinderen waarvoor ze actief zijn.Lions Twenterand bedankt op haar beurt de sponsoren en de deelnemers van de kerstwandeling. Zij hebben het mogelijk gemaakt de CliniClowns te ondersteunen.

VRIEZENVEEN - Vrijdag 7 april 2017 is de nieuwe schaapskooi van Het Veenschap geopend door er onder belangstelling van velen de schapen in te leiden.Boswachter van Dijk lichtte toe dat de schaapskooi uit 1987 moest verdwijnen vanwege vernatting en tijdelijk was opgeslagen bij het Veenmuseum. Dankzij vele sponsoren en vrijwilligers kon de kooi vanaf vorig jaar september in een half jaar tijd weer worden opgebouwd naast het Veenmuseum. Lions Twenterand overhandigde een cheque van € 1000,= euro.De schaapskooi staat direct aan het smalspoor van het Veenmuseum en ter plekke is een extra perron aangelegd. De listerdiesel van het museum stopt dus nu bij de schaapskooi zodat bezoekers snel bij de schaapskooi kunnen zijn. Veenschap en Veenmuseum versterken zo elkaar.Op dit moment zijn er ongeveer 100 lammeren, de kudde voelt zich dus goed in hun nieuwe behuizing, aldus Hans Fokke van het Veenschap.